Sol·licitut d’ingrés on-line

Ompli el següent formulari si vol formar part de la Germandat, una Mutualitat de previsió social amb més de 150 anys d’experiència a Catalunya.

Titular associat

Introdueixi les dades del titular associat:


Subjectes protegits

Inrodueixi les dades dels subjectes protegits a inscriure:


Subjecte 1

Subjecte 2

Subjecte 3

Subjecte 4

Subjecte 5

Subjecte 6

Subjecte 7

Pin It on Pinterest

Share This