Que oferim

Amb la garantia de la nostra experiència oferim un servei d’enterrament o de incineració de qualitat i al millor preu. No esperi que sigui massa tard, asseguri avui una mica més la tranquilitat econòmica dels seus amb el comfort que li brinda la Germandat.

Assegurança d’enterrament

La mort és llei de vida i segur que pensant en la seva família ha fet testament, però ha pensat a contractar una pòlissa d’enterrament? Contractar una assegurança d’enterrament no és pagar en vida el fet inapel·lable de la mort, sinó prevenir tots els problemes que s’esdevindran. Cada dia són més les famílies que s’interessen per les avantatjoses condicions que la Germandat els ofereix.
Assegurança d'enterrament

Com funciona?

La Germandat prendrà al seu càrrec les despeses que origini l’enterrament dels associats inscrits en aquesta prestació, comprenent des de la tramitació completa i organització de l’enterrament fins al trasllat del difunt al cementiri, i en cas d’incineració fins a la fi de la ceremònia. També comprendrà tots els restants serveis o prestacions que puguin completar els diferents tipus de serveis existents en cada població. Serà potestatiu dels sol·licitants d’inscriure’s en qualsevol dels serveis establerts en la seva localitat i de subscriure les prestacions complementàries que la Germandat garanteixi.

Quins avantatges té?

En aquesta prestació s’admetrà la inscripció de mutualistes i dels familiars que amb ells convisquin, els quals gaudiran dels beneficis que la prestació atorga i hauran de complir els mateixos requisits i condicionaments que estableixi aquest Reglament, d’acord amb el que disposen els Estatuts Socials. L’edat es computarà per la complerta en la data de la inscripció. L’edat màxima d’inscripció serà de 60 anys a quotes; a prima única es pot apuntar qualsevol persona sense límit d’edat.

El nostre servei inclou

Ni vostè ni la seva família s'han de preocupar de cap gestió administrativa. Nosaltres ens ocupem de tot perquè el nostre servei inclou el següent:

  Enterrament Incineració
Certificats i impresos  V V
 Possibilitat d’escollir entre 4 models de taüts  V  V
Personal de recollida, emferetrament, vestició, etc.   V  V
 Trasllat al tanatori   V  V
Tanatoestètica  V  V
Sala de vetlla   V  V
Ús d’oratori pel servei religiós o laic  V  V
Cotxe fúnebre de trasllat a l’església i al cementiri   V  V
 Cotxe d’acompanyament local V
 V
Corona de flors   V  V
 Centre floral  V  V
Servei de música amb 2 intèrprets   V  V
 300 recordatoris  V  V
Servei d’inhumació   V  
 Condicionament de la sepultura  V  
Gestió i eliminació de residus   V  
3 sesions d’ajuda al dol  V  V
Control de qualitat del servei  V V
Urna de cendres    V
Incineració    V

 

Sol·licitud d'ingrés

Ens pot fer arribar la seva sol·licitud d'ingrés a la Mutualitat mitjançant el corresponent document PDF de sol·licitud o bé realitzar el tràmit on-line omplint un simple formulari.

Esculli la seva opció:

Mitjançant document

Tràmit on-line

Necessita més informació?

Envieu-nos la seva consulta en qualsevol moment, i el nostre servei d'atenció al client li respondrà el més aviat possible.

info@lagermandat.cat

Pin It on Pinterest

Share This